zondag 27 november 2016

Marietta

Dit is Marietta
Ze is een fairypuppet ,Ze ging op visite naar haar vriendin
Maar de uren gaan snel voorbij als het gezellig is .
Toen ze naar huis ging was het al schemer .
En zonder lantaarn zie je niet waar je loopt , ze staat al met een voet in een heksen kring .
******************************
This is Marietta
She is a fairypuppet , she went to visit her girlfriend
But the hours pass quickly as it is cozy.
When she went home it was already dusk.
And without lantern you can not see where you're going, she is already with one foot in a witches circle
 

dinsdag 15 november 2016

Wat zijn "fairy puppets "

Wat zijn "fairy puppets "
Een beetje uitleg : al heel lang  ik maakte steeds een klein poppetje voor de fairy baby's en de fairy kinderen   .
Dat poppetje had toen nog geen naam , gewoon poppetje .
Maar veel mensen waren gecharmeerd door dat kleine poppetje .
Een vriendin gaf mij de hint  een eigen verhaaltje te geven
Dat was 2012 .........toen is het verhaal van de fairy puppets begonnen

 “ Fairypuppets” zijn de poppetjes van de Elfen .

In Elfenland worden ze gemaakt door het kaboutervolk , ze worden vervaardigd met veel geduld en zorg , en telkens er een nieuwe Elfenbaby geboren wordt dan krijgt hij een fairypuppet als geschenk .

Tot hun 11  jaar dragen de elfen hun poppetje met zich mee , zo leren ze wat “zorgen is voor een schepseltje “

Na hun 11de verjaardag nemen ze afscheid van hun fairypuppet , ze brengen het dan naar een mooie plaats in het midden van het bos en geven hun fairypuppet nog een laatste zoen en verdwijnen als een mooie volwassen elf .

Maar !!!!!   bij die laatste zoen van hun geliefde elf die ze zo lang vergezelde  komen de fairypuppets tot leven .

Een hele groep bos diertjes brengen de fairypuppet nog dieper in het bos , daar is verscholen onder het mos en de boomwortels een heel dorpje waar de fairypuppets leven .
Veel leerde ze van hun elfenvriend
Muizen , vogels en andere dieren leren hun hoe ze bessen en noten moeten verzamelen voor de winter.
Als er soms eens een mens voorbij komt , durven ze die volgen tot in het huis waar de mens woont .
En zo heeft elke kleine fairy puppet  zijn eigen avontuur 
sorry if there are mistakes in this text, I'm not so good with English language
What are "fairy puppets"
A little explanation: a long time I made always a little doll for fairy baby’s and fairy children.
That doll did not have a name, just doll.
But many people were charmed by the little doll.
A friend gave me the hint to give their own story
That was in 2012 ......... then the story of the fairy puppets began
“Fairypuppets” are the puppets of the Elves.
 
In Fairyland, they are made by the gnome people, they are produced with much patience and care, and whenever a new fairybaby is born, he receives a fairy puppet as a gift.
 
Among their 11 years the elves wear their puppet with them, so they learn what it is "care for a creature"
 
After their 11th birthday they say goodbye to their fairy puppet, they bring it to a nice place in the middle of the forest and give their fairy puppet one last kiss and fly away as a beautiful adult elf.
But !!!!! at those last kiss from their beloved elf accompanied them for so long come fairypuppets alive.
A whole group of forest animals bring the fairy puppet deeper in the forest
There is a hidden village where the fairypuppets live among the moss and trees.

Much they learned from their fairy friend
Mice, birds and other animals teach them how to collect berries and nuts for the winter.
If sometimes even a human being comes along, they dare to follow up Into the house where the human being lives.

And so every little fairy puppet has his own adventurevrijdag 4 november 2016

de laatse opdracht met zomer kleuren ,een klein fairy peuter met haar popje
En nu verder met de fairy's , fairy baby's en fairypuppets van de herfst  , die vind ik het mooist

the last command with summer color, a little fairy toddler with her doll
And now on to the fairy's fairy babies and fairypuppets of autumn, which I like the most