zaterdag 31 december 2016

Nieuwjaars wens

*Bedankt voor zoveel mooie reacties die ik in 2016 kreeg 
En ik wens jullie allen een gelukkig en gezond 2017💗 <3 span="">
*Thanks for so many wonderful responses I received in 2016
And I wish you all a happy and healthy 2017 💗<3 span="">
*Vielen Dank für so viele wunderbare Antworten, die ich im Jahr 2016 erhalten
Und ich wünsche Ihnen allen ein frohes und gesundes 2017💗 
*Grazie per tanti bellissime risposte che ho ricevuto nel 2016
E auguro tutto un felice e sano 2017 💗
*Merci pour tant de réponses merveilleuses que je recevais en 2016
Et je vous souhaite à tous une bonne et heureuse 2017 💗


<3 span="">

dinsdag 27 december 2016

Nieuwe fairy

het was een tijdje geleden dat ik een grotere fairy maakte .
Dit is mijn nieuwste 
it was a while since I made a bigger eleven.
This is my newest     

      
 


       


donderdag 15 december 2016

nieuwe fairy puppets

A couple of new fairy puppet, ready for Christmas.
More pictures can be found on the page "fairypuppets"
*******************************
Een paar nieuwe fairy puppets , tijdig klaar voor kerstmis .
meer foto's vind u op de pagina van de " fairy puppets "

zondag 27 november 2016

Marietta

Dit is Marietta
Ze is een fairypuppet ,Ze ging op visite naar haar vriendin
Maar de uren gaan snel voorbij als het gezellig is .
Toen ze naar huis ging was het al schemer .
En zonder lantaarn zie je niet waar je loopt , ze staat al met een voet in een heksen kring .
******************************
This is Marietta
She is a fairypuppet , she went to visit her girlfriend
But the hours pass quickly as it is cozy.
When she went home it was already dusk.
And without lantern you can not see where you're going, she is already with one foot in a witches circle
 

dinsdag 15 november 2016

Wat zijn "fairy puppets "

Wat zijn "fairy puppets "
Een beetje uitleg : al heel lang  ik maakte steeds een klein poppetje voor de fairy baby's en de fairy kinderen   .
Dat poppetje had toen nog geen naam , gewoon poppetje .
Maar veel mensen waren gecharmeerd door dat kleine poppetje .
Een vriendin gaf mij de hint  een eigen verhaaltje te geven
Dat was 2012 .........toen is het verhaal van de fairy puppets begonnen

 “ Fairypuppets” zijn de poppetjes van de Elfen .

In Elfenland worden ze gemaakt door het kaboutervolk , ze worden vervaardigd met veel geduld en zorg , en telkens er een nieuwe Elfenbaby geboren wordt dan krijgt hij een fairypuppet als geschenk .

Tot hun 11  jaar dragen de elfen hun poppetje met zich mee , zo leren ze wat “zorgen is voor een schepseltje “

Na hun 11de verjaardag nemen ze afscheid van hun fairypuppet , ze brengen het dan naar een mooie plaats in het midden van het bos en geven hun fairypuppet nog een laatste zoen en verdwijnen als een mooie volwassen elf .

Maar !!!!!   bij die laatste zoen van hun geliefde elf die ze zo lang vergezelde  komen de fairypuppets tot leven .

Een hele groep bos diertjes brengen de fairypuppet nog dieper in het bos , daar is verscholen onder het mos en de boomwortels een heel dorpje waar de fairypuppets leven .
Veel leerde ze van hun elfenvriend
Muizen , vogels en andere dieren leren hun hoe ze bessen en noten moeten verzamelen voor de winter.
Als er soms eens een mens voorbij komt , durven ze die volgen tot in het huis waar de mens woont .
En zo heeft elke kleine fairy puppet  zijn eigen avontuur 
sorry if there are mistakes in this text, I'm not so good with English language
What are "fairy puppets"
A little explanation: a long time I made always a little doll for fairy baby’s and fairy children.
That doll did not have a name, just doll.
But many people were charmed by the little doll.
A friend gave me the hint to give their own story
That was in 2012 ......... then the story of the fairy puppets began
“Fairypuppets” are the puppets of the Elves.
 
In Fairyland, they are made by the gnome people, they are produced with much patience and care, and whenever a new fairybaby is born, he receives a fairy puppet as a gift.
 
Among their 11 years the elves wear their puppet with them, so they learn what it is "care for a creature"
 
After their 11th birthday they say goodbye to their fairy puppet, they bring it to a nice place in the middle of the forest and give their fairy puppet one last kiss and fly away as a beautiful adult elf.
But !!!!! at those last kiss from their beloved elf accompanied them for so long come fairypuppets alive.
A whole group of forest animals bring the fairy puppet deeper in the forest
There is a hidden village where the fairypuppets live among the moss and trees.

Much they learned from their fairy friend
Mice, birds and other animals teach them how to collect berries and nuts for the winter.
If sometimes even a human being comes along, they dare to follow up Into the house where the human being lives.

And so every little fairy puppet has his own adventurevrijdag 4 november 2016

de laatse opdracht met zomer kleuren ,een klein fairy peuter met haar popje
En nu verder met de fairy's , fairy baby's en fairypuppets van de herfst  , die vind ik het mooist

the last command with summer color, a little fairy toddler with her doll
And now on to the fairy's fairy babies and fairypuppets of autumn, which I like the mostvrijdag 21 oktober 2016

Hallo , hier ben ik weer
De laatste 2 weken waren druk .
Na lange tijd was het wel nodig om mijn atelier op te ruimen .
Hier en daar een likje verf , en alles een nieuw plaatsje geven .
Maar morgen begin ik opnieuw te boetseren ;)
******************************************************
Hello, here I am again
The last two weeks have been busy.
After a long time it was necessary to clean up my studio.
Here and there a lick of paint and give everything a new spot.
But tomorrow I start sculpting again 

 
zaterdag 1 oktober 2016

zondag 4 september 2016This mini fairy baby was a command.
And he's now finished, although I do not know what it is, a boy or a girl ???  because the cloths can not be removed because they are molded from clay.
And now continue with a few nice fairypuppets for my sales blog
************************
Deze mini fairy baby was een opdracht .
En hij is nu afgewerkt , al weet ik niet wat het is , een jongen of een meisje ?????  want de kleedjes kunnen niet verwijderd worden omdat ze ook uit klei geboetseerd zijn.
En nu weer verder met een paar leuke fairypuppets voor mijn sales blog